english for you

آسون انگلیسی یاد بگیر با ما-روش من با روش های دیگه فرق میکنه

english for you

آسون انگلیسی یاد بگیر با ما-روش من با روش های دیگه فرق میکنه

سایت انگلیش فور یو .یه سایته واسه همه کسایی که دوست دارن یا احتیاج دارن انگلیسی یاد بگیرن-پس یادشون باشه که اگه فقط یه راه وجود داشته باشه اونم سایت منه.

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۴ مطلب با موضوع «اصطلاحات» ثبت شده است⏩Ahab's adventure at sea

ماجراجویی و سفر دریایی و پرمخاطره اهاب

⏩Come on- where is your sense/spirit of adventure?

بجنب...چرا ریسک نمیکنی?

⏩adventure playground

زمین مخصوص بازی بچه ها

⏩Marco Polo is an adventurer traveling the world. 

مارکو پولو ماجراجویست که دوردنیا رو میگردد. 

⏩Andy is an adventurous cook.

اندی اشپز ریسک پذیریست. 

⏩I am an adventuresome person. 

ادم اهل ریسک و نواوری هستم.


⬅️جهت دریافت اموزش فشرده و فوق فشرده این واژگان میتوانید به وبلاگ زیر بپیوندید↙️


By:taha.m

↗️↗️↗️↗️↗️↗️


با ما همگام باشید

english013.blog.ir

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۴ ، ۱۵:۲۸
طاها معبدی


✅ اصطلاحات کاربردی در انگلیسی✅


💎I have to see about it

حالاببینم چی میشه

💎Are you teasing me

مسخره ام میکنی؟

💎Stay where you are

همون جا وایسا

💎I'll sue you

من ازدست شماشکایت میکنم

💎Give that to me

اونو بده به من

💎He's not okay at all

حالش خیلی بده

💎It's the end of me

بیچاره شدم

💎I am worried

دلم شورمیزنه

💎That is no problem

اشکال نداره

💎What do you need

امرتون؟

💎Here you are

بفرمایید

💎Have a nice time

خوش باشی

💎Good old days

یادش بخیر

💎God help me

خدابخیرکنه

💎Keep that in mind

دیگه سفارش نکنما

💎Good job

دستت طلا

💎Stick to your job

بچسب به کارت

💎God willing

انشاالله

💎Back to work

به کارت برس

💎You know what

میدونی چیه؟

💎Where then?

پس کجا؟


english013.blog.ir

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۹۴ ، ۲۳:۴۲
طاها معبدی

Pink ft Nate_Ruess _ Just Give me a Reason


Right from the start

درست از زمان آغاز

You were a thief

تو یک دزد بودی

you stole my heart

تو قلب من رو دزدیدی

And I your willing victim

و من ،قربانی دلخواه تو

I let you see the parts of me

من گذاشتم که تو قسمتی از من رو ببینی

That weren’t all that pretty

که زیاد زیبا نبودند

And with every touch you fixed them

و با هر بار لمس کردن ،تو اونها رو درستشون کردی

Now you’ve been talking in your sleep

و حالا تو در حال حرف زدن در خواب هستی

Things you never say to me

چیزهایی که هرگز به من نگفتی

Tell me that you’ve had enough Of our love

بهم بگو که به اندازه کافی از عشقمون داشتی

Just give me a reason

فقط یه دلیل برام بیار

Just a little bit’s enough

فقط یه دلیل خیلی کوچیک هم کافیه

Just a second

فقط یه ثانیه

we’re not broken just bent

ما نشکستیم فقط خم شدیم

And we can learn to love again

و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

It’s in the stars

این در ستاره هاست

It’s been written in the scars on our hearts

این روی زخم های روی قلبمون نوشته شده است

We’re not broken just bent

ما نشکستیم فقط خم شدیم

And we can learn to love again

و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

Im sorry I don’t understand

متاسفم من نمیدونم

where all of this is coming from

همه ی این چیزها از کجا شروع شد

I thought that we were fine

من فکر میکردم که ما خوب هستیم

Oh we had everything

اه ما همه چی داشتیم

Your head is running wild again

تو دوباره داری دیوونه میشی

My dear we still have everything

عزیزم ما هنوز همه چی داریم

And its all in your mind

و همه اینها در ذهن تو هست

Yeah but this is happening

بله اما این اتفاق افتاده

You’ve been having real bad dreams

تو رویاهای واقعا بدی داشته ای

Oh oh

You used to lie so close to me

تو دروغ های خیلی نزدیکی به من گفتی

Oh oh

There’s nothing more than empty sheets

اینجا چیزی به غیر از ورقه های خالی نیست

Between our love, our love, oh our love, our love

بین عشقمون ،عشقمون

Just give me a reason

فقط یه دلیل برام بیار

Just a little bit’s enough

فقط یه دلیل خیلی کوچیک هم کافیه

Just a second

فقط یه ثانیه

we’re not broken just bent

ما نشکستیم فقط خم شدیم

And we can learn to love again

و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

I never stopped

من هیچوقت توقف نکردم

You’re still written in the scars on my heart

تو هنوز در حال نوشتن روی زخم های قلب من هستی

Your not broken just bent

تو نشکستی فقط خم شدی

and we can learn to love again

و ما میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

Oh tears ducts and rust

اه اشک هایی در مجراهای زنگ زده آب

I’ll fix it for us

من این رو برای خودمون درستش میکنم

We’re collecting dust but our love’s enough

ما در حال جمع آوری گرد و خاک هستیم اما عشق ما کافیه

You’re holding it in

تو داری نگهش میداری

You’re pouring a drink

داری یه نوشیدنی میریزی

No nothing is as bad as it seems

نه هیچ چیزی به این بدی نیست که به نظر میاد

We’ll come clean

ما دوباره ردیف میشیم

Just give me a reason

فقط یه دلیل برام بیار

Just a little bit’s enough

فقط یه دلیل خیلی کوچیک هم کافیه

Just a second

فقط یه ثانیه

we’re not broken just bent

ما نشکستیم فقط خم شدیم

And we can learn to love again

و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

It’s in the stars

این در ستاره هاست

It’s been written in the scars on our hearts

این روی زخم های روی قلبمون نوشته شده است

We’re not broken just bent

ما نشکستیم فقط خم شدیم

And we can learn to love again

و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

Just give me a reason

فقط یه دلیل برام بیار

Just a little bit’s enough

فقط یه دلیل خیلی کوچیک هم کافیه

Just a second

فقط یه ثانیه

we’re not broken just bent

ما نشکستیم فقط خم شدیم

And we can learn to love again

و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

It’s in the stars

این در ستاره هاست

It’s been written in the scars on our hearts

این روی زخم های روی قلبمون نوشته شده است

We’re not broken just bent

ما نشکستیم فقط خم شدیم

And we can learn to love again

و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

And we can learn to love again

و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

And we can learn to love again

و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم

we’re not broken just bent

ما نشکستیم فقط خم شدیم

And we can learn to love again

و میتونیم دوباره عاشقی رو یاد بگیریم


.by:taha mabadi

english013.blog.ir

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۹۴ ، ۲۲:۴۴
طاها معبدی

Close together or far apart, you’re forever in my heart.


چه نزدیکم باشی چه دور ، همیشه در قلبمی


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


To love is so startling it leaves little time for anything else.


دوست داشتن ناخوداگاه باعث می شود کمتر زمانی برای چیز دیگر باقی بماند


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


If you judge people, you have no time to love them.


اگر به چشم سبک و سنگینی به مردم بنگری زمانی برای دوست داشتن آنها نخواهی داشت


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


You don’t love a woman because she is beautiful, but she is beautiful because you love her.


زنی را دوست نداری چون زیباست، بلکه آن زن زیباست چون تو دوستش داری


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.


عشق شرایطی است که در آن سعادت طرف مقابل کاملا وابسته به سعادت توست


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


If I never met you, I wouldn’t like you. If I didn’t like you, I wouldn’t love you. If I didn’t love you, I wouldn’t miss you. But I did, I do, and I will.


اگر نمی دیدمت ازت خوشم نمیامد. اگر ازت خوشم نمیامد عاشقت نمی شدم. اگر عاشقت نمی شدم دلم برایت تنگ نمی شد. اما دیدمت، عاشقت هستم و دلتنگت خواهم شد


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Immature love says: ‘I love you because I need you.’

Mature love says ‘I need you because I love you.’


به ظاهر عاشقان می گویند: دوستت دارم چون به تو نیاز دارم


عاشقان واقعی می گویند: به تو نیاز دارم چون دوستت دارم


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Without His love I can do nothing, with His love there is nothing I cannot do.


بدون عشقش قادر به انجام هیچ کاری نیستم، با عشقش چیزی وجود ندارد که نتوانم انجام دهم


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


There is only one happiness in life to love and to be loved.


تنها یک نوع خوشبختی در زندگی وجود دارد: عاشق بودن و معشوق بودن


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


I love you, not only for what you are, But for what I am when I am with you.


دوستت دارم نه برای آنچه که توهستی، بلکه برای آنچه من هستم وقتی تو با منی


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


The one who loves least controls the relationship.


در عشق فردی که کمتر عاشق است، رابطه را کنترل می کند


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


There is no remedy for love than to love more.


درمانی برای عشق وجود ندارد مگر بیشتر عشق ورزیدن


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Love is not in our choice but in our fate.


عشق را نمی توانیم انتحاب کنیم بلکه در سرنوشت ما نوشته شده است


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


My night has become a sunny dawn because of you.


شبم همچون روزی آفتابی شده است به خاطر تو


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.


عشق از یک روح تشکیل شده که در دو بدن قرار دارد


english013.blog.ir

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۹۴ ، ۲۲:۳۹
طاها معبدی